RED95 testet på Scania Vinter

De som var på Scania Vinter 2019 fikk testet en ny Scania som kjører på bioetanol. Se noen av tilbakemeldingene

RED95 Fornybar Bioetanol for tungtransport

Hva er RED95?

Energiselskapet St1, som driver Shell-stasjonene i Norge, har nå begynt å selge drivstoffet RED95 – et etanolbasert drivstoff med svært gode klimaegenskaper. RED95 står for Renewable Ethanol Diesel 95, og består av opptil 95 prosent etanol samt vann og additiver. Drivstoffet egner seg for tyngre kjøretøy, og har et potensial for en CO2 besparelse på over 100 prosent. Drivstoffet anvendes i spesialtilpassede ED95-motorer som per i dag produseres av Scania.

 

Mest kostnadseffektive måten å kutte CO2 i tungtransporten

Den åpenbare fordelen med RED95 er drivstoffets evne til å kutte utslipp fra transportsektoren. RED95 produseres på en bærekraftig måte av fornybar biomasse, som gjør at utslippene av CO2 i et livsløpsperspektiv blir lave. Etanolen som inngår i drivstoffet kan lages industrielt fra biomasse med for eksempel cellulose, korn og sukker som råstoff. Dette resulterer i et fornybart og bærekraftig produkt.

 

Må man ha en spesiell type kjøretøy for å kunne fylle RED95?

For å kunne fylle etanoldiesel på tanken, må man ha en egen drivlinje, på lik linje med biogass, hydrogen eller elektriske kjøretøy. Scania produserer i dag motorer for RED95, og disse er et driftssikkert og klimavennlig alternativ til konvensjonelle dieselkjøretøy. Lastebilene som kjører på etanoldiesel, kan leveres med motorer opp til 410 hk. Vi jobber for at ED95-kjøretøy skal få bompengefritak, fordi ED95-motoren er den eneste motoren som garanterer at drivstoffet som benyttes er fornybart, og bidrar til reduserte utslipp.

 

Hvorfor skal man velge en lastebil som kjører på etanoldiesel heller enn vanlig fossil diesel?

Norske krav til utslippskutt øker, og det er et stort fokus på å redusere utslipp fra tungtransporten. Dette fokuset vil ikke minke i årene som kommer, og presset på å gå bort fra fossilt til fornybart drivstoff, vil intensiveres. Men det er krevende å kutte utslipp i tungtransporten, for dette segmentet lar seg for eksempel ikke elektrifisere på samme måte som personbilparken. Og det er her etanoldieselen kommer inn som et svært godt og utslippsreduserende alternativ.

I tillegg til å redusere utslipp, er RED95 også et pålitelig produkt med tanke på forsyningssikkerhet. Hvis vi sammenligner etanol med HVO, er tilgjengeligheten av etanol på verdensmarkedet overlegen. Dette fører til et forutsigbart prisbilde. I dag produseres det årlig rundt seks milliarder liter HVO på verdensbasis. I Norge konsumerer tungtransport mer enn én milliard liter drivstoff i året. HVO er ettertraktet globalt og dette gjør det vanskelig for norsk tungtransport å sikre seg stabile forsyninger. Til sammenligning produseres det årlig mer enn 100 milliarder liter etanol. Dette skaper en trygghet for transportbransjen når de skal inngå langvarige innkjøpsavtaler.

 

Hvorfor kommer vi med RED95 nå?

St1 og ASKO har nylig inngått en avtale rundt levering av etanoldiesel til deres Scania-lastebiler. Samtidig har St1 investert i logistikk for Norge som legger til rette for en forutsigbar leveringssikkerhet. Første fyllestasjon er nå på plass på Shell Grorud. Dette er også St1 sin strategi fremover: I samarbeid med kunder vil vi utvide nettverket av Shell-stasjoner med RED95. Gjennom St1 sitt landsdekkende nettverk av Shell-stasjoner er det forholdsvis enkelt å bygge en etanolpumpe der tungtransporten ønsker etanoldiesel. Kombinert med at både etanolkjøretøy og drivstoff konkurrerer på pris, er dette et ypperlig og klimavennlig alternativ for norsk tungtransport.

 

 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med Simen Hauland, Sales & Business Development Manager – Renewables

e-post: simen.hauland@st1.no

Telefon: (+47) 403 16 305

Nye bioetanol motoren testet på Scania Vinter 2019

På arrangementet Scania Vinter 2019 i Trysil fikk flere sjåfører prøvekjøre en lastebil som går på fornybare bioetanolen RED95.