Kontakt oss

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Shell Card - Bedrift

HVERDAGER FRA 08:00 -16:00

Kontakt oss på telefon:

+47 22 66 57 00

Kontakt oss på e-post:

euroshell@st1.no

Shell kundeservice

Hverdager fra 08:00-16:00

Kontakt oss på telefon:

+47 22 66 56 00

Kontakt oss på e-post:

info@st1.no

Henvendelser om vår app, snarveien til Shell

Hverdager fra 08:00-16:00

Kontakt oss på telefon:

+47 22 66 50 50

Kontakt oss på e-post:

snarveien@st1.no

Hvor holder vi til?

St1 Norge AS

Drammensveien 134
Postboks 1154 Sentrum
0107 Oslo
Organisasjonsnummer: 913 285 670