Drivstoff

Shell V-Power 98

Vår premium bensinkvalitet. 98 Oktan bensin (E5)

Vår Shell V-Power 98 er et etanolfritt alternativ med høyere oktantall. Produktet er merket med «E5» i tråd med gjeldende krav, men vi leverer produktet uten etanol på våre stasjoner. Denne merkeordningen forteller kun at produktet er klassifisert til å kunne inneholde opptil 5% etanol, men ikke hva den faktisk inneholder. Flere av våre kunder etterspør et etanolfritt alternativ, og det ønsker vi å levere på!

Alle bensinbiler kan trygt fylle tanken med V-Power 98. Biler med bankesensor kan med fordel tanke dette produktet for å få forbedret effekt ved å dra nytte av et høyere oktantall, sammenlignet med 95 oktan bensin.

Shell FuelSave 95

Vår standard bensinkvalitet. 95 Oktan bensin (E10).

E10 innebærer at produktet kan inneholde opptil 10% etanol. Alle biler produsert fra 2011 og senere kan trygt tanke E10 kvalitet, men også mange eldre kjøretøy.

Er du allikevel usikker på om du kan tanke med E10, kan du gjerne ta en titt her (lenke til E10 infosiden) for å se om ditt kjøretøy er godkjent for E10. Eventuelt kan man kontakte forhandler/importør for avklaring.

Skal din bil ha høyere oktantall, skal du fortsette å følge motorfabrikanters anbefaling for både oktantall og bioinnblanding.