St1 Nordic Oy selger aksjene
i St1 Norge AS

St1 Nordic Oy har inngått avtale med Blue Energy Holding AS om salg av aksjene i St1 Norge AS. Blue Energy Holding er et heleid datterselskap av AS Green Cube Innovation. St1 Norge AS eier 39 bensinstasjoner i Norge. Stasjonene vil fortsatt driftes som merkevaren St1. Salget er i tråd med Konkurransetilsynets pålegg da St1 Nordic Oy kjøpte Smart Fuel AS i Norge i 2015. Transaksjonen er hos Konkurransetilsynet for endelig godkjenning.