Våre prisrapportører

St1 tilbyr lave og lokalt konkurransedyktige drivstoffpriser. Vår organisasjon jobber hele tiden med priser, og for å lykkes er det avgjørende med en bra lokal prisrapportering. For hver eneste St1-stasjon i Norge har vi flere prisrapportører/"pris spioner", ansatt for å holde øye med prisene til konkurrentene våre.

Oppdraget som prisrapportør innebærer at man, innen sitt område, rapporterer inn drivstoffprisene  til de konkurrentene vi er interessert i. Rapporteringen skjer flere ganger om dagen, alle dager, året rundt - og på den måten holder St1-stasjonene i ditt område konkurransedyktige priser.