Viser full åpenhet om bensinprisene

Prispresseren i det norske drivstoffmarkedet, St1, varsler mer åpenhet om prissettingen. Prisene legges nå ut på Twitter og oppdateres hele døgnet.

Konklusjonen i Konkurransetilsynets undersøkelse av drivstoffprisene i Norge er at prisen på bensin og diesel er lavest der automatstasjonskjeden St1 er etablert.

Det kommer også fram at det er store prisvariasjoner gjennom uken, i de ulike områdene og at kundene er lite prisbevisste.

–  Nå viser vi full åpenhet om de lave prisene og legger dem ut på sosiale medier, uttaler direktør i St1, Stefan Samuelsson. Han mener at undersøkelsen bekrefter at St1 fyller rollen som prispresseren i det norske drivstoffmarkedet.

Tvitrer prisene
– Vi oppdaterer nå våre priser kontinuerlig på Twitter slik at følgerne og kundene selv kan se hver enkelt stasjons priser 24 timer i døgnet, sier Samuelsson.

Konkurransetilsynets rapport viser at prisene er lavest i helgene, og billigst ut kommer kunder som bor i områder der St1 har en av sine automatstasjoner.

Rapporten konkluderer med at automatstasjoner skjerper konkurransen i drivstoffmarkedet.  Det kommer også fram at andelen automatstasjoner i Norge har økt de siste årene.

– St1s konsept er å drive kun med automatstasjoner. Hos oss skal bilistene oppleve at prisen alltid ligger under prisen på betjente stasjoner. Det skal være raskt å fylle tanken, og det er alltid prisen som står på pumpene som gjelder, uttaler St1s Stefan Samuelsson.

Godt fornøyd
 Det er mulig for St1 å fylle rollen som prispresseren fordi selskapet har en liten organisasjon. Selskapets kostnadsnivå er lavere enn konkurrentenes og  St1 har ingen betjente stasjoner som selskapet må ta hensyn til i prissettingen, sier Samuelsson, som er godt fornøyd med at Konkurransetilsynet overvåker bensin- og dieselprisene.

– Det er bra for kundene at konkurransemyndighetene følger markedet tett, og vi er tilfreds med at tilsynet er opptatt av å legge forholdene til rette for nye aktører, avslutter direktør Samuelsson.

(prisene oppdateres på Twitter-kontoen @St1Norge)

Fakta om St1:

  • Representert i Finland, Sverige og Norge
  • Overtok samtlige JET-stasjoner i Norge i 2010
  • Har ca. 40 automatstasjoner i Norge, hovedsakelig i Østlandsområdet
  • St1 kom som et resultat av at EU-domstolen ønsket mer konkurranse i markedet.