St1s miljøarbeid

St1s visjon er å være den ledende produsenten og leverandøren av CO2-bevisst energi. Vårt mål er å utvikle og kommersialisere nye, fossilfrie drivstofftyper. I Finland produserer St1 allerede verdens mest bærekraftige bioetanol, og i Sverige jobber selskapet også for å realisere visjonen.

Miljøarbeidet prioriteres høyt hos St1, og vi jobber konsekvent for å kunne introdusere nye, moderne drivstoffløsninger så snart som mulig – drivstoffløsninger som reduserer utslipp og negativ miljøpåvirkning. Dette er naturligvis ikke gjort over natten, men arbeidet er påbegynt og pågår. Utviklingen må skje stegvis og i takt med at bilindustrien introduserer mer miljøvennlige biler.

Bioetanol

Vårt hovedfokusområde er bioetanol fordi vi tror at dette er en av de mest relevante drivstofftypene som med tilgjengelig teknikk raskt kan erstatte fossilt drivstoff. St1 produserer bioetanol med matavfall og restprodukter fra næringsmiddelindustrien som råstoff, og har en unik produksjonsmetode som heter Etanolix.

Etanolix er verdens mest bærekraftige bioetanol, fordi den:

  • Bruker matavfall som råstoff
  • I tilknytning til næringsmiddelprodusenten blir produsert med energieffektiv prosess og teknikk
  • Utnytter eksisterende transportruter
  • Bidrar minimalt til CO2-utslipp

Gassgjenvinning

På alle St1-stasjonene i Norge gjenvinner vi gassen, både på tank- og pumpenivå. Gassgjenvinning på tanknivå betyr enkelt sagt at gassen som ligger i våre tanker i bakken, tas tilbake i tankbilen og kjøres til et depot for gjenvinning. Gjenvinning på pumpenivå betyr at gassen som dannes når du fyller drivstoff på bilen, suges tilbake til tankene.

Sikkerhet

Vi jobber kontinuerlig med å redusere risikoen for at det skal skje ulykker og uhell i forbindelse med vår virksomhet. Hensynet til sikkerhet og helse er sidestilt med alle andre mål for selskapet. Vi har implementert risikovurderinger, -kontroll og overvåkningsprogrammer ved våre stasjoner for å minimalisere potensialet for ulykker, brann og personskader. Vi sørger for at våre medarbeidere og leverandører har kunnskap om sikkerhetsregler og rutiner, og at de får kontinuerlig opplæring i dette området.