Mine sider

Her kan du kontrollere din saldo. Fyll inn ditt kundenummer (du finner det på St1-kortet eller over navnet ditt på fakturaen) og din Telekode (finnes på fakturaen).