St1 Nordic Oy overtar Shells nedstrømsvirksomhet i Norge

St1 Nordic Oy har inngått en avtale med Shell Exploration and Production Holdings BV om kjøp av Shells nedstrømsvirksomhet i Norge (Smart Fuels AS). Kjøpet inkluderer bensinstasjonsnettet, direktesalg samt transport og vareforsyning. I tillegg kommer St1 Group Oy til å starte opp et 50/50 Joint Venture med Shell om flydrivstoffvirksomheten i Norge.

Kjøpet forutsetter Konkurransetilsynets godkjenning og forventes å bli sluttført i løpet av andre halvår 2015.

St1 har også inngått en langsiktig lisensavtale om anvendelse av Shells varemerke i det norske markedet, noe som gjør det mulig å fortsatt tilby kundene de samme produktene og tjenestene.

Oppkjøpet styrker St1s posisjon som et nordisk energiselskap ytterligere. Selskapets ekspanderende stasjonsnettverk gir kundene tilgang på miljøvennlige produkter og tjenester til høy kvalitet på mer enn 1500 bensinstasjoner i Finland, Sverige og Norge.

For mer informasjon:

St1 Nordic Oy, Mika Anttonen, styreleder, tel +358 40 5009798

Om St1
St1 er et finsk energiselskap som har som visjon å være den ledende produsenten og leverandøren av CO2-bevisst energi. Selskapet forsker på og utvikler økonomisk levedyktige og miljømessig bærekraftige energiløsninger. St1s energitjenester og -produkter spenner fra vindkraft til bioavfallsbasert RE85-drivstoff med høy andel av andre generasjons etanol. Selskapet har produksjonsanlegg for bioetanol i Finland, et raffineri i Sverige og til sammen 1100 stasjoner: St1- og Shellstasjoner i Finland og Sverige og St1-stasjoner i Norge.

Selskapet har hovedkontor i Helsingfors og har 550 medarbeidere i Finland, Sverige og Norge.