Sikkerhetsdatablad og Produktblad for St1s produkter

Drivstoffet på St1s stasjoner i Norge leveres fra Shells norske depot. St1 og Shell har en samarbeidsavtale i Norge, Sverige og Finland som innebærer at vi får tilgang til høykvalitetsprodukter til en lav pris. Dette, sammen med korte leveransestrekninger, gjør at vi kan fortsette å ha en lav drivstoffpris på alle St1-stasjoner.

 

Blyfri 95 - Produktblad (pdf) Blyfri 95 E5– Sikkerhetsdatablad (pdf)
Diesel - Produktblad (pdf) Diesel – Sikkerhetsdatablad (pdf)